Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2014

lifeonvenus
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromimyours imyours viadoris doris
lifeonvenus
Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze.
— Marcel Achard
Reposted fromwsukience wsukience viadoris doris
lifeonvenus
A teraz zgasimy światło i do rana nie będziemy mieć żadnych zmartwień, a rano, jeżeli nam się zechce, postaramy się o nowe. Dobrze?
— Stanisław Lem
Reposted fromlittlefool littlefool viadoris doris
lifeonvenus
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromavooid avooid viadoris doris
lifeonvenus
Kubuś: Czy wiesz, że zdążyłeś na najważniejszą część dnia?
Krzyś: A która to najważniejsza część?
Kubuś: Ta, w której "ja" i "ty" jesteśmy już "my".
— Dziwna przygoda Kubusia Puchatka
Reposted fromnotforgetme notforgetme viadoris doris
lifeonvenus
Mogę się na Ciebie obrażać sześćset trzynaście razy dziennie, ale i tak nie wpuszczę nikogo na Twoje miejsce.
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viadoris doris
lifeonvenus
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadoris doris
lifeonvenus
9679 ac37
Reposted fromcalifornia-love california-love viadoris doris
lifeonvenus
5510 c4c4
Reposted fromvanilka vanilka viadoris doris
lifeonvenus
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
Reposted fromparrotsbeak parrotsbeak viadoris doris
lifeonvenus
Bądź przy mnie blisko, bo tylko wtedy nie jest mi zimno...
— Halina Poświatkowska
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viadoris doris
lifeonvenus
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viadoris doris
lifeonvenus
“ Zawsze pragnąłem znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze. ” 


— a jest bardzo trudno
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadoris doris
lifeonvenus
Piękne kobiety wierzą w swoją inteligencję; kobiety inteligentne nie wierzą w swoją urodę.
— Pablo Ruiz Picasso
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadoris doris
lifeonvenus
7809 c813
Reposted frommelodyjna melodyjna viapommy pommy
lifeonvenus
3830 f573
Reposted fromcygaretka cygaretka viapommy pommy
lifeonvenus

"Zakochiwałam się w nim tak, jakbym zapadała w sen: najpierw powoli, a potem nagle i całkowicie.”

~ John Green
Reposted fromtimetolove timetolove viamefir mefir
lifeonvenus
7079 23f9
and dance
Reposted fromfantom fantom viamy-life my-life
lifeonvenus
0029 e401
Reposted fromiamstrong iamstrong viamy-life my-life
lifeonvenus
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— Adam Ziemianin
Reposted fromumorusana umorusana viamarysia marysia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl